PRAKTISCHE INFO

AFSPRAAK

Behandeling in het kabinet en aan huis, na afspraak.

Gelieve bij de eerste afspraak volgende zaken mee te brengen

  • Geldig voorschrift kinesitherapie (minder dan 2 maand oud)
  • Identiteitskaart
  • 2 klevers mutualiteit
  • Eventuele documentatie, verslagen of scans
  • Gemakkelijke kledij om het betrokken lichaamsdeel te kunnen behandelen

Indien u nog geen geldig voorschrift in uw bezit heeft, vragen we na het eerste consult een voorschot van 25 euro.


TARIEVEN

Alle kinesitherapeuten in deze praktijk zijn geconventioneerd, met uitzondering van Marjolein.

Meer info over de tarieven en terugbetaling kan u vinden op de site van uw mutualiteit, bij het RIZIV of bij u kinesitherapeut.

Een afspraak die niet wordt nagekomen en niet tijdig wordt afgebeld (24u op voorhand), wordt aangerekend!!

Indien u tijdig afbelt kan iemand anders sneller geholpen worden.