PRAKTISCHE INFO

AFSPRAAK

Behandeling in het kabinet en aan huis, na afspraak.

Gelieve bij de eerste afspraak volgende zaken mee te brengen

  • Geldig voorschrift kinesitherapie (minder dan 2 maand oud)
  • Identiteitskaart
  • 1 klever mutualiteit
  • Eventuele documentatie, verslagen of scans
  • Gemakkelijke kledij om het betrokken lichaamsdeel te kunnen behandelen

Indien u nog geen geldig voorschrift in uw bezit heeft, vragen we na het eerste consult een voorschot van 25 euro.


TARIEVEN

De conventiestatus van de therapeut kan u terugvinden bij 'Team'.

Meer info over de tarieven en terugbetaling kan u vinden op de site van uw mutualiteit, bij het RIZIV of bij u kinesitherapeut.

Een afspraak die niet wordt nagekomen en niet tijdig wordt afgebeld (24u op voorhand), wordt aangerekend!!

Indien u tijdig afbelt kan iemand anders sneller geholpen worden.